Mina sinen är mer klara i dag.

 

 

 

                                                     28 februari

 

      Vi rekommenderas, att med sinnen och   känslor frigör oss från problemet alkoholism. Det betyder inte att vi frigör   oss från alkoholisten, som behöver vår kärleksfulla förståelse. Frigörelse   innebär att hålla ett problem på distans. När jag lär mig det, blir det   lättare för mig att tänka igenom problemet. Jag ska påminna mig om värdet av   att ta en paus för att analysera. Det ska få mig att undvika impul-siva   beslut och ge mig tid att finna konstruktiva   lösningar. Varje gång jag lyckas, känns som en mindre seger. Varje liten   seger, hjälper mig att bygga upp en stabil sinnesro. 

 

Dagens påminnelse

    Jag ser fram emot den stund då jag kan   säga med övertygelse: ”I Al-Anon fick jag resurser att se och klara av   verkligheten i mitt liv.”

  En   sann upplevelse av verklighet uppstår först när vi kan betrakta livets alla   sidor ur rätt perspektiv.

 

”Gud, ledsaga mina tankar och låt dem ledsaga mina handlingar.”

 
 
 
Jag har ingen alkoholist i min närmaste närhet längre. Jag växte upp med en pappa som drack, men jag älskade honom ändå. Han slog mig aldrig, det jobbiga var när mamma och pappa bråkade, fast det var aldrig något våld hemma utan det var mest skrik och gorm. Ett och annat glas som gick sönder.
Det var jag själv som flydde in i alkoholens träsk. Jag är glad över att jag själv slipper dricka någon alkohol i dag.