Bygga upp i stället för att klandra

AA-tanke för dagen 31 augusti.

 

”Gå och besök blivande AA-medlemmar medan de fortfarande är nervösa. De kanske är mera mottagliga när de är deprimerade. Träffa dem om möjligt ensamma. Berätta för dem så pass mycket om dina egna dryckesvanor och erfarenheter att de känner sig uppmuntrade att tala om sig själva. Om de vill tala, så låt dem göra det. Om de inte är meddelsamma, så prata om det elände som spriten har förorsakat dig, men utan pekpinne, var noga med att inte moralisera eller föreläsa. När de förstår att du vet allt om spritsvängen, så beskriv dig själv som alkoholist och tala om hur du fick klart för dig att du var sjuk.”
Är jag beredd att berätta om mig själv för blivande AA-kamrater?

 

Att begrunda idag.

 

Försök att inte hänge dig åt kritik, klander, hån eller fördömande av andra när du försöker hjälpa dem. Hur goda resultat du får av ditt hjälparbete, beror på din egen självbehärskning. Om du inte håller dina känslor i strama tyglar, kanske du rycks med av ett tillfälligt, naturligt behov av att kritisera eller klandra. Du bör stå på en fast grund av andligt liv, som gör dig uppriktigt ödmjuk, om du verkligen ska kunna vara andra till någon hjälp. Gå varsamt fram mot dem, och var hård mot dig själv. Så kan du vara till mest nytta för att lyfta upp en förtvivlad själ.

 

Dagens bön.

 

Lär mig undvika fördömanden och kritik, att alltid bygga upp andra medmänniskor i stället för att riva ner dem.

Jag är för feg för att ta kontakt med andra öga mot öga. För jag är en mycket rädd person. Det är lättare att sitta här bakom skärmen och berätta hur jag har gjort. Jag ska faktiskt försöka att bli bättre på det. Jag vågar faktiskt berätta hur djävligt jag har levt, när jag drack alkohol och struntade i min omgivning.


Ja av hån har jag fått nog ut av. Jag vill inte klandra andra, vill att de ska känna att det är skönt med nykterheten. Att slippa vakna bakis och skakis. Att känna att man bara vill ha mer och mera. Jag måste hålla in med mina känslor. Det brukar jag göra. Är mera tankfylld och inte uppbrusande längre. Som jag var som yngre och brusade upp för ingenting.

Ja jag får inte vara kritisk mot någon medmänniska i dag.