Ber om hjälp att öppna på söndagar!

AA-tanke för dagen 31 maj.

Jag ska inte vänta på en inkallelse till aktiv tjänst i AA. Jag ska gå in som frivillig. Jag ska vara lojal i mitt mötesdeltagande, frikostig i mitt givande, vänlig i min kritik, idérik i mina förslag, kärleksfull i min inställning till allt och alla. Jag ska ägna AA mitt intresse, min entusiasm, min tillgivenhet och framför allt, mig själv.

Accepterar jag också detta som min trosbekännelse för AA ?

Att begrunda idag

Det finns många slag av bön, men vilket slag det än är, så är bönen den länk som förbinder människosjälen med Gud. Om bönen bara är ett flyktigt ögonkast av tro, en blick eller ett ord av kärlek, eller bara en känsla av förtrolighet i det goda och meningsfulla i tillvaron, så blir ändå resultatet av den bönen en ökad styrka att möta alla frestelser och övervinna dem. Även om bönen inte ges uttryck i ord, sker ändå den nödvändiga överföringen av kraft, eftersom själen i sin förbindelse med Gud och i Förening med Honom är mottagare av all den andliga hjälp från Honom som den behöver. Fast själen ännu är kvar i sitt mänskliga skal, behöver den ett tillflöde av sådant som hör samman med dess himmelska boning.

Dagens bön

Jag ber att jag ska bli undervisad om hur jag ska be. Jag ber att jag genom bönen ska komma i förbindelse med Guds tanke och vilja.


Ja jag själv är inte så bra på bön. Jag brukar försöka att läsa tredje stegs bönen varje morgon.

 

Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!”

AMEN

Ja i kväll så är det möte i AA Årsta i Årsta kyrka och det är ju även ett praktiskt möte. Jag kommer att sluta att öppna på söndagar. Då kanske det inte kommer att bli något möte på söndagar. Men nu har jag öppnat ett halv år. Ja jag har ju haft hjälp någon gång. De senaste mötena har jag haft hjälp. Men hen avsa det sist och jag öppnade i söndags igen. I värsta fall så får vi lägga ned mötena på söndagar.