Dagens första dag

Fick hjälp ut av en vän i min gemenskap som tyvär har gått ur tiden fast jag har ju mycket ut av matrialet kvar tänkte publicera om steg ett här.

1.                                   Vi erkände att vi var maktlösa (mental besatthet & fysisk allergi) inför alkoholen – att vi förlorat (mentalt= tänket=  p g a gamla föreställningar= noll andlighet= jag kan, jag kan själv) kontrollen över våra liv. Omständigheterna gjorde honom villig att tro. S B s 60 (Konsekvenserna är alkoholistens bäste vän = förklädda välsignelser) Principen är att vi inte finner någon varaktig kraft, förrän vi erkänner vårt fullständiga misslyckande, är det på vilket vår gemenskap har vuxit fram och utvecklats. 12+12 s 3 Den där första drinken sätter i gång en reaktion i vår kropp, som bara fordrar mera en drink är för mycket och ett hundra drinkar är inte tillräckligt. Stora Boken sidan 162 Medan några drinkar fick mig att känna mig god och glad, innan jag gick över den där gränsen, gjorde mig nu samma drinkar olycklig. Stora Boken sidan 165  Hur var livet före nykterheten? 29. Var är ve, var är jämmer? Var äro trätor, var är klagan? Var äro sår utan sak? Var äro ögon höljda i dunkel?30. Jo där man länge sitter kvar vid vinet, där man samlas för att pröva kryddade drycker.31 Så se då icke på vinet, att det är så rött, att det giver sådan glans i bägaren och att det så lätt rinner ned.32. På sistone stinger det ju såsom ormen, och likt basilisken sprutar det gift.33. Dina ögon få då skåda sällsamma syner, och ditt hjärta talar förvända ting.34. Det är dig, såsom låge du i havets djup eller såsom svävade du uppe i en mast:35. ”De slå mig, men det vållar mig ingen smärta, de stöta mig, men jag känner det icke. När skall jag då vakna upp; så att jag återigen kan skaffa mig sådant?” Gamla TestamentetOrdspråksboken 23 kapitlet 29 - 35