Jag står för vem jag är

Dagliga Reflektioner 30 juni.

 

UPPOFFRINGAR - ENIGHET - ÖVERLEVNAD.

 

Enigheten, kraften, ja rentav överlevnaden i AA kommer alltid att vara beroende av vår fortsatta villighet att ge upp en del av våra personliga ambitioner och önskningar för den gemensamma tryggheten och välfärden. Liksom uppoffringar innebär överlevnad för den enskilde individen, innebär uppoffringarna enighet och överlevnad för gruppen och för hela AA-gemenskapen.
AS BILL SEES IT,p. 220.

 

Jag har förstått att jag måste offra en del av mina personlighetsdrag för AA:s bästa. I gengäld har jag fått många gåvor. Den falska stoltheten kan blåsas upp av prestige, men genom att leva i Sjätte traditionen får jag i stället ödmjukhetens gåva. Att samarbeta utan att ha anknytning är ofta riskabelt. Om jag står helt fri från utomstående intressen, står det mig fritt att bibehålla AA:s självständighet. Då kommer AA-gemenskapen att finnas där, frisk och stark, för kommande generationer.


Ja jag har blivit mer ärlig nu när jag är nykter. Det finns ju många anonyma rörelser som bygger på ett tolvstegs arbete. Det finna NA som bygger ¨på anonyma narkomaner. Även jag har vart på NA eftersom jag även missbrukade narkotika. Eller missbrukade vet jag inte. Jag har tagit både hasch och amfetamin, men jag fastnade som tur inte i dem. Min huvuddrog var alkohol.

Hade jag inte druckit det så hade jag inte testat det flykt medlet som jag provade. Jag var ju även på alanon i går som är för dem vi förstörde på grund ut av vårt missbruk. De är för min uppväxt i en dysfunktionell familj. Bara för att de använder ungefär samma tolvsteg så är de inte samma organisation som AA. Det är bra också att se hur många som jag skadade i mitt alkohol missbruk. I går var det mycket snack om att duga som man är och jag duger som jag är det är därför jag skapade den gruppen på FB..