Finna min egna identitet

Här kommer texten i från aca-wsc och det är hur jag tolkar den det är inte en godkänd översättning.

2 februari

 

Identitet

 

"I vår barndom bildas vår identitet av den reflektion vi ser i ögonen hos människorna runtom oss." BRB s.84

  Vem var våra speglar? Det var människorna som berättade för oss i ord och handling hur oönskade, besvärliga eller dumma vi var. Vi försökte göra vad de ville, men det var vanligtvis aldrig tillräckligt. Varje godkännande vi fick var villkorat. Och det förångas om vi svikit vårt ideal genom att inte få perfekt betyg, inte ta hand om våra syskon på rätt sätt, eller inte gör hushållsarbete tillräckligt bra.

  Vi visste inte vilka vi verkligen var eftersom vår identitet var vad de berättade att det var.

Vad som fört de flesta av oss till ACA är att vi så småningom blir trött på att försöka, isolera och fylla våra känslor. Här lär vi oss att acceptera att våra föräldrar och familjer aldrig kommer att bli som dem på tv eller på gatan. Istället för att fortsätta att återskapa avslaget och övergivandet som vi fått som barn lär vi oss att älska och bekräfta oss själva. Våra sponsorer och medresenärer berättar att vi bara accepterar vad som är bra, och om det inte känns rätt, gör det inte. Vi fortsätter att följa dessa förslag flera gånger tills vi märker att vi inte längre är som vi en gång berättade för att vi var tvungna att vara. Vi är starka och oberoende.

På den här dagen definierar jag vem jag är. Jag är bra, och jag accepterar bara det som är bra och hälsosamt är mitt liv.


Ja i dag så tog jag texte i från min andra blogg Stärka min återhämntning. Jag växte upp i en dysfunktionell familj. Fast den var ju lite splittrad. Jag växte upp med en pappa som var en periodare och tre äldre halvbröder från min mammas sida. Jag började titta på hur det kom sig att även jag började missbruka alkohol och även andra sinnesförändrande substanser. Jag lyckades sluta 1997 med hjälp ut av AA och deras stora bok.
Mi identitet i dag, är att jag är en nykter alkoholist som har sviter ut av den svåra misshandeln som jag var med om 1997.