Lämnar över

 

                                                        25 september

 

Jag märker att jag tar Tredje Steget om och om igen. Tyvärr väntar jag ofta tills ett problem har blivit för mycket för mig innan jag ger upp och lämnar över till min Högre Makt. Icke desto mindre strävar jag i dag efter att lägga hela min vilja och mitt liv i händerna på min Högre Makt och vara villig att acceptera Hans eller Hennes vilja i alla lägen.

    Den medvetenhet jag har uppnått i Al-Anon hjälper mig förstå att mitt sätt sällan har fungerat i det förflutna. Det är bara när jag släpper taget och litar på den inre röst som tyst knuffar mig i riktning mot min Högre Makts val som mitt liv blir fullödigt.

 

Dagens påminnelse

Finns det något område i mitt liv som jag behandlar som om det vore alltför viktigt för att lämna över till min Högre Makt? Gör mina ansträngningar att kontrollera det området mitt liv bättre och mer hanterligt? Gör de någon nytta alls? Jag kan hålla fast vid min vilja tills situationen blir så plågsam att jag tvingas ge vika, eller så kan jag satsa min energi där den kan göra lite nytta för mig just nu och lämna över till min Högre Makt.

 

”Jag har hållit många saker i mina händer, och jag har förlorat dem alla: men det jag har lagt i Guds händer, det äger jag fortfarande.”

                                                      Martin Luther

 
Det här kommer i från Al-Anons bok Mod att förändra. Jag är ju även ett vuxet barn. Men jag tog efter minna föräldrars dryckes vanor. Slutade att dricka alkohol över 1% 1997. Med hjälp av AA:s stora bok. Har vart nyketr sedan augusti 1997. Så jag brukar använda AA:s tredje stegs bön:
 

”Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!”

AMEN