Bön

Eftersom det 11 steget han handlar om bön och meditation så tar jag med en väldigt bra bön
Franciskus bönen


Hjälp mig, Herre,

gör mig till ett redskap

för din frid och din försoning.

Där det finns hat

låt mig få ge av din kärlek.

Där det finns svek

Låt mig bli trofast.

Där det finns splittring

må där bli enhet.

Där det finns tvivel

låt mig ge tro.

Där det finns falskhet

må jag ge av din sanning.

Där det finns hopplöshet

må hoppet förnimmas.

Till de bedrövade

vill jag ge glädje.

Där mörker råder

bära fram ljus.

O, Herre, hjälp mig,

att inte bara söka att bli tröstad

utan att trösta.

Inte förstådd utan förstå.

Inte älska utan älska

för den som ger skall få tillbaka.

Den som förlåter skall bli förlåten.

Den som dör finner livet evigt.