Jag vill inte tillbaks till mitt supande!

 

 

                                                        30 juni

 

   Den tid jag lägger ner på att se tillbaka på det gamla och gräma mig över begångna fel och misstag är bortkastad.

    Det är därför tjugofyratimmars – begreppet, både i AA och Al-Anon, så starkt poängteras.

    Gårdagen har ingen betydelse i våra liv mer än som erfarenhet för att göra den innehavande dagen mer värdefull. Beklaganden och självanklagelser för vad vi gjort eller lämnat ogjort, förstör den självkänsla vi skulle kunna få genom en balanserad syn på oss själva.

 

Dagens påminnelse

   När jag ångrar en skada jag förorsakat någon, kan jag göra bot genom att gottgöra efter bästa förmåga. Sorgen över försummande möjligheter kan tonas ner om jag är förståndig och försöker ta vara på dagens chanser. Låt mig fylla denna dag med tankar och handlingar som jag inte får anledning att ångra. Lär mig att inte ta på mig mer än jag orkar med – utan att behöva jäkta och stressa.

 

”Bara för i dag ska jag sträva efter att leva för endast denna dag och inte ta itu med alla mina problem på en gång. Gårdagens bekymmer behöver inte belasta mig i dag, morgondagens tar jag itu med när de kommer.”
Ja jag har förstört så mycket, när jag själv flydde med med alkohol. Fast jag lyckades bryta mitt beroende 1997, med hjälp ut av AA:s tolv steg. Där skriver jag om mitt arbete med AA:s steg.
Jag arbetar fortfarande i dem stegen, för att inte börja dricka igen. Det är därför som jag fortsätter att påminna mig om dem stegen. Jag läser igenom AA:s tredje stegs bön i dag.

”Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!”