Ja vilken Gud är den rätta?

9 maj

Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn.

Psaltaren 147:4 Vår galax, Vintergatan, sägs bestå av mer än hundra miljarder stjärnor och den är bara en av hundra miljarder galaxer som vi kan se i våra mikroskop. Är det i det perspektivet över huvud taget möjligt och rimligt att slå fast att det inte finns någon Gud?


I dag har jag tagit texten i från dagensbibel ord. Ja jag har ju min egna Gud. Den Guden som jag ser framför mig är Godhetens Underbara Drivkraft. Att är vi goda och hjälpsamma mot varandra, så kommer vi alla att må bättre. Varför ska vi strida mot varandra, allt på grund ut av vem som är den rätta Guden. När jag gick i grundskolan så hette det först kristendoms kunskap, seedan religionskunskap, nu vet jag inte vad det heter. Jag vet inte vem eller vilken den rätta Guden är. Jag har bara en tro på en Högre kraft. Jag är inte kristen, utan jag är bara troende.

 

Kommentera här: