I dag slipper jag att dricka alkohol

 

Dagliga Reflektioner 18 juni.

 

EN GEMENSKAP I FRIHET.

...om människor bara tillerkändes absolut frihet och inte tvingades lyda någon, skulle de frivilligt sluta sig samman för sitt gemensamma bästa.

AS BILL SEES IT,p.50.

Nu när jag inte längre står under någon annans eller under alkoholens befäl, lever jag i en ny frihet. När jag frigör mig från det förflutna och från alla extra  bördor jag släpat på så länge, lär jag känna friheten. Jag har förts in i ett fritt liv och en gemenskap i frihet. Stegen utgör ”förslag” till en väg att finna ett nytt liv. Det finns inga förbud eller regler i AA-gemenskapen. Jag är fri att utföra servicearbete av egen vilja, inte på befallning. Det finns ett slags överenskommelse att jag drar nytta av de andra medlemmarnas tillväxt och att jag tar med mig vad jag har lärt mig och ger tillbaka det till gruppen. Det ”gemensamma bästa” har gott om utrymme att växa i vår gemenskap av personlig frihet.


 Ja jag kommer ihåg att när jag var ny nykter, så var det en äldre farbror som sa att han var glad över att han var glad över att han var en alkoholist. Jag bara skakade på huvudet då. Fast i dag, så är jag glad att jag kom på att jag hade den här sjukdomen.  Jag är glad över att jag kan gå på de mötena. Det var genom att arbeta i AA:s steg som bara är förslag. Det var genom de stegen jag upptäckte att jag hade växt upp med den sjukdomen. Då har jag börjat arbeta i ett annat, program. Det heter ACA och bedyder Vuxet barn.  Startade faktiskt en grupp i förorten som jag föddes i och växte upp i. Av en händelse så har vi möte i kväll klockan 19:00 i Rågsveds nya folkets hus. Har en blogg som jag skriver i från deras bok Stärka min återhämtning.

Kommentera här: