Mår bra i dag

10 april

Även om jag inte kan lösa dina problem åt dig ska jag alltid finnas till hands och lyssna på dig närhelst du behövermig. – Sandra K. Lamberson

   Vi har begåvats med förmågan att skänka vår odelade uppmärksamhet åt dem som ber oss om råd. Och det går sällan en dag utan att vi får tillfälle att lyssna på och trösta dem som sett hoppet grusas.
   Vi är inte ensamma. Det är en välsignelse att vara beroende av varandra, men det glömmer vi ofta i det avgörande ögonblicket. Vi står ensamma och grubblar. Runt omkring oss lider andra också i tystnad. De tolv stegen, som ska vägleda oss på livets stig, manar oss att bryta tystnaden. Om vi har hemligheter kan vi inte tillfriskna. Vårt själsliga välbefinnande ökar för var gång vi bjuder på oss själva – både när vi anförtror oss åt någon och när vi lyssnar på någon. Vi måste ta del av andras problem och mognadsprocesser om vi ska ha någon nytta av det som vi själva har fått genomlida. Det finns en mening med vårt lidande. Liksom med våra vänners. De binder oss samman.

   Vi fruktar lidandet. Vi avskyr de plågor som våra vänner måste utstå. Men om vi tar dem som en utmaning hjälper de oss att utvecklas och att komma varandra närmare.

   Hemligheter hindrar oss från att tillfriskna. Jag ska lyssna på mina vänner och anförtro mig åt dem, och på så sätt ska jag bli frisk.

 
Jag gick till mitt möte som jag öppnade förra året i ACA inne i Rågsveds folkets hus igår.  Fast det var ingen som kom. Fast så var det även förra året. Då var det nytt, men nu är det ju några som har kommit och besökt gruppen. Fast jag är väldigt tacksam över att det var ett par som hörde ut av sig och berättade att de inte kunde komma. Får se om det kommer någon nästa tisdag. Får även se om jag kommer att gå på något möte i kväll. För jag behöver hora andras delningar, och kanske dela själv hur jag mår. Men jag har ju här där jag kan berätta hur det är. Men jag får ju inte höra i från andra, hur det känner sig för mina delningar här.
 

Kommentera här: