Min egna översättning av den stora röda boken

16 oktober

Här kommer texten i från aca-wsc och det är hur jag tolkar den det är inte en godkänd översättning.

 

Ett meddelande till icke-medlemmar

 

På grund av arten av programmet Vuxna barn av alkoholister kommer den här boken att behandla familjeärenden och familjeuppfostran. Men ingenting i denna bok ska tolkas som ACA tar ställning till familjeuppfostran eller metoder för att upptäcka och behandla vuxna barn till missbrukare. Det främsta syftet med ACA är att skapa en säker inställning i vilka vuxna som växte upp i dysfunktionella hem kan känna sig säkra och hitta ett sätt att dela sina historier med andra på ett meningsfullt sätt. ACA-erfarenhet visar att överlevnadsegenskaper som utvecklats av ett missbrukat eller försummat barn fortsätter att påverka den vuxna på problematiska sätt som vår gemenskap förstår och projekterar. Vi erbjuder hopp och en känsla av hem för många vuxna barn som lever varje dag i tyst desperation utan ord för att beskriva sådan förtvivlan. Vi erbjuder hopp och en känsla av hem för många vuxna barn som lever varje dag i tyst desperation utan ord för att beskriva sådan förtvivlan. Som en del av vår återhämtningsprocess tar många ACA-medlemmar en "skamfylld inventering" av sina föräldrar för att förstå och stoppa generationsskapandet av familjen dysfunktion.

Föräldrarna är inte skyldiga. Vuxenbarnet undersöker emellertid hur han eller hon uppvuxits i samband med nivåer av vård, disciplin och trygghet. I hem där uppenbart missbruk och våld existerade heter det vuxna barnet beteendet som ett av de första stegen i att ta bort makten från sådana föräldrahandlingar. Medan våra enskilda medlemmar är fria att välja sin egen väg i livet har ACA ingen mening om utomstående frågor som barnomsorgsprogram, rådgivningsprogram eller lagstiftning som kan hantera barndomsmissbruk eller försummelse. Det finns många legitima ideella och privata program över hela landet som handlar om sådana frågor; Vi är dock inte anslutna med sådana program. Slutligen är den här boken inte ett samtal med full fart mot dysfunktionella familjer, föräldrar eller familjesystem som många skulle vara problematiska. I ACA lär vi oss att fokusera på oss själva och leva och låta leva.


Ja det här är min egna översättning. Dels för att lära mig engelska och även förstå mittt problem att ha växt upp i en dysfunktionell familj. Fast jag har ändå haft en något så när bra familj.Det var inget våld eller sexuella övergrepp i den. I kväll så är det möte i min hemma grupp i Rågsved klockan 19:00. Vi får se om det blir den här texten som vi delar om. Eller om det blir någon annan. Det ska vara i från den stora röda boken. Får se hur många vi blir. Om det är någon mer än bara jag som kommer.

 

Kommentera här: