Vad har jag att klaga på?

Dagliga Reflektioner 11 november.

ATT ACCEPTERA MIG SJÄLV.

Vi vet att Gud kärleksfullt vakar övetr oss. Vi vet att när vi vänder oss till Honom kommer det att gå oss väl, både nu och framledes. 
(De Tolv stegen/De Tolv traditionerna,sid 74)

Jag ber om villighet att komma ihåg, att jag är ett Guds barn, en gudomlig själ i mänsklig gestalt, och att min mest grundläggande och viktiga livsuppgift är att acceptera, lära känna, älska och fostra mig själv. När jag accepterar mig själv, accepterar jag Guds vilja. När jag lär känna mig själv och älskar mig själv, lär jag känna Gud och älskar Honom. När jag fostrar mig själv handlar jag enligt Guds vägledning. 
Jag ber om villighet att släppa min högmodiga självkritik och prisa Gud genom att ödmjukt acceptera och ta hand om mig själv.


Ja jag accepterar mig själv. Jag kan nästan känna mig självgod, och väldigt egocentriskt. Men jag vill inte vara egoistisk, det kanske är folk som tycker att jag är egoistisk. Fast det är något som jag inte vill vara. Jag kan känna mig girig och bara vill ha saker och ting. Men tyvärr så har jag inga pengar till skaer och ting. Fast jag har ju ändå så att jag klarar mig. Jag svälter inte och jag har ett hem att bo i. Jag har ett arbete som jag trivs på. Jag duger som jag är.

 

Trots att jag har sjukdomen alkoholism och även fick en hjärnskada. Jag är kort och nu mera tjock också. Jag får acceptera att jag är så kort, fast min vikt kan jag minska om jag inte är för glupsk. Jag får lämna över till min Högre Kraft i dag.

Kommentera här: