Mitt försök till översättning

Här kommer texten i från aca-wsc och det är hur jag tolkar den det är inte en godkänd översättning.

Introduktion

   Efter att ha varit en del av ACA-rörelsen sedan mitten av 1970-talet är det en ära och en spänning att se utvecklingen av ACA Tolv stegs - gemenskap och den potentiella tillväxt som den har som resultat av denna bok. När den här boken publicerades har 30 år gått sedan namnet "vuxenbarn". Jag kan komma ihåg att reningslistorna i slutet av 1970-talet, eftersom mitt yrkesarbete var sammanfaller med utvecklingen av denna nya tolv stegsmodell. Det är min mening att ingen förtjänar att leva ett liv av rädsla och skam. Och det är genom helandet av Tolv Stegs arbete som idag har tusentals vuxna barn funnit en inre fred. Vi har gått utanför skuggan av beroende och har val för hur vi lever vårt liv, jämfört med att leva ett familjeliv.

Medan jag var upptagen professionellt med att skapa terapeutiska modeller för unga och vuxna barn av alkoholister i mitten och slutet av 1970-talet, skulle jag också delta i ett av de första ACA-mötena i södra Kalifornien varje vecka. För att säga, "Hej, jag heter Claudia B. och jag är ett vuxet barn", och säga det med stolthet. Det är ett uttalande som håller stor betydelse för inte bara hur mitt uppväxtår skulle påverka mig men för potentialen att läka och återhämta sig. Att vara i dessa rum med andra som hade uppväxt under liknande omständigheter visste jag att det aldrig hade varit en plats mer rätt för mig.

Att vara i ett ACA-tolv stegsmöte var på ett ställe där jag utan att tala satt med andra som verkligen kände mig. De visste utan dom och med kärlek hur jag hade känt hela mitt liv. Trots skillnaden i hur vårt försvar mot vår smärta uppenbarade sig, vi visste att vi var från samma familjesystem.

Snarare än att springa och gömma, för att koppla bort från varandra, för att rädda varandra, eller för att styra varandra, vi vittnar om varandras smärta och historia. Vi hedrade varandra med acceptans för var vi var, dyrbara barn och nu vuxna kämpar med vad som kallas våra falska egon. Vi lärde oss att projicera denna falska själ till världen i ett försök att gömma våra innersta tankar och känslor. Det innerliga barnets värdefulla tappade inifrån, frågade och hoppades att bli hörd och erkänd.

  Sedan dessa tidiga år har jag bevittnat kampen och nedgången i möten och nu en åter uppkomst av ACA. Aldrig under den tiden skulle jag ifrågasätta rubrikernas giltighet eller ramverk för att förstå vad det innebar att vara ett vuxet Barn från ett alkoholiserat eller annars dysfunktionellt hushåll. Den här boken diskuterar öppet hur ACA har mött växande smärtor och överlevt.

Förutom att hedra sina grundare kommer denna bok att presentera strukturen i programmet som börjar med Renings Listan, de 14 egenskaper som definierar de egenskaper som vi behöver läka. Andra pelaren i denna struktur finns i kapitlen "Hur det fungerar "och" Bli din egen älskande förälder". I slutändan avgränsar denna text grunden för hur de tolv stegen erbjuder en otrolig väg som ger vuxna barn ett val, jämfört med att leva ett generationsfamiljeliv. I arbetet med de tolv stegen har läsaren möjlighet att vara fri från att bära smärta och skam. Den här boken låter dig vara ansvarig för de val du gör också. Det kommer verkligen att flytta dig från en drivande till en skådespelare i livet. Som sagt i många tolv stegsprogram. Jag "Det fungerar om du arbetar med det." Under åren, en av de stora frågorna för denna självhjälps grupper var huruvida det kunde eller borde inkludera personer från andra typer av oroliga familjesystem. När både behandlings- och självhjälp-ACA-rörelserna började ta itu med dessa problem, förstod vi att vuxna barns principer skulle kunna gälla för andra människor utan uppenbar beroende i hemmet. För att generalisera resurserna vid den tiden i historien skulle man kunna sprida detta frö vidare.


Ja de håller ju på att översätta den stora röda ACA boken. Jag har själv försökt att översätta den. Här är början på boken. Det är ett långt inlägg. Vi har ju nu även en grupp i Rågsved. Jag håller även på att försöka översätta STRENGTHENING MY RECOVERY. Jag måste ju se hur det kom sig att jag själv blev en alkoholist. Fast är ju nykter nu sedan 1997.

 

Kommentera här: