Jag har min Gud

 

 

7 november

   ”Vi sökte i bön och meditation att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud…” står det i Elfte Steget. Det säger mig att min medvetna kontakt med honom helt och hållet beror på mig själv och på min önskan. Denna oerhörda kraft finns alltid helt nära mig och tillgänglig närhelst jag vill använda den.

 

Dagens påminnelse

  Jag ska påminna mig själv varje dag hur viktigt det är att jag är medveten om Guds inflytande i mitt liv. Jag ska ta emot hans hjälp i allt jag gör. Utan en sådan kapitulation inför denna högre intelligens, skulle jag vara utelämna på nåd och onåd till kraften som jag inte kunde påverka.

   Meditation kommer att föra mig närmare Gud och mina medmänniskor – som också är hans barn – och deras gudomliga egenskaper. Böner förmår vända mina tankar bort från mina problem. Genom bön och meditation kan jag få distans till mina problem och komma till insikt om att deras lösning inte enbart bero på mig.

 

”Gud är närvarande i allt levande, men alla är inte lika medvetna om hans närvaro.”

 
 
Ja jag får se Gud hur jag vill. Min Gud kan lika bra vara solen eller Kristus, Allah är det arabiska ordet för Gud. Jag själv har Gemenskaperna som min Gud. Jag har ju flera olika gemenskaper. Jag brukar kalla min Gud för Gemenskapernas Underbara Delningar. Jag var på ACA möte i går i min hemma grupp. Jag brukar även läsa AA:s tredje stegs bön varje morgon.

”Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!” 

Jag lämnar över till min Högre kraft, och vilken Gud det är har inte sådan stor betydelse. Jag kan ju även döpa min Gud till Godhetens Underbara Drivkraft. Att är vi Goda och vänliga mot våra medmänniskor så brukar vi få godhet tillbaka. Ja alla får ha sin egna Högre kraft, om de så är gruppen, naturen eller någonting annat. Jag har de som är med i gemenskaperna som delar med sig ut av sina erfarenheter.

Kommentera här: