Införa ett hopp

21 november

Femte steget, ”Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister…”, föreslår en särskild handlingsordning. Det ger mig också vägledning för hur jag ska prioritera relationerna i mitt liv.

  Först och främst behöver jag en relation till Gud sådan jag uppfattar Gud. Den källan till min glädje och mitt framtida tillfrisknande i Al-Alanon. Utan en sådan relation kommer jag inte att få den styrka, vägledning och det förstånd som jag behöver för att lära mig att leva efter Stegen, Traditionerna, Servicebegreppen och slagorden. Min Högre Makt kommer att ge mig mod att utveckla de attityder och beteenden som för fram till ett stabilt tillfrisknande. Första till och med Tredje Steget hjälper mig att bygga upp den viktiga relationen.

  Därnäst lär jag mig att hålla fred med mig själv. Jag vaknar med mig själv varje morgon och går till sängs med mig själv varje kväll.  Jag tillbringar hela dygnet med just denna människa, så det är viktigt att jag är om inte ett nöjsamt, så åtminstone ett hyggligt sällskap. Det kan jag inte vara när jag är alltför mycket styrd av skuld, rädsla och bitterhet, och knappt medveten om mina färdigheter och talanger. Fjärde till och med sjunde Steget hjälper mig att lära känna och acceptera mig själv.

   Till sist börjar jag handla ansvarsfullt gentemot andra. Bästa sättet att läka den skuld och bitterhet jag har släpat omkring på är att noggrant gå igenom alla jag har gjort illa, och sedan göra mitt bästa för att gottgöra dem. Jag kan rentav gå ett steg längre genom att föra vidare ett budskap om hopp, i stället för att såra som jag gjorde förr. Åttonde till och med Tolfte Steget hjälper mig att rensa upp i mitt förflutna och plantera frön av god vilja inför framtiden.

Dagens påminnelse

Vilken rangordning har mina relationer i dag?

”Stegen ger oss vägledning och är en värdefull resurs som vi kan gå

Miste om, om vi inte förstår att använda dem på rätt sätt.”

En Dag i Taget i Al-Anon, sid 141


Ja min Gud har jag många namn på så som Godhetens Underbara Drivkraft eller jag kan också säja Gemenskapens Underbara Delningar eftersom jag går på. I dag har jag inte vart på något möte. I morgon kommer jag kanske gå på AA eftersom jag själv blev en alkoholist. Fast jag växte upp i en dysfunktionell familj. Därför går jag även på ACA men på Al-Anon går jag faktiskt mer sällan på. Men det kan hända att jag även kan gå på de mötena också. Eftersom jag växte upp med en pappa som var en periodare.

Jag har aldrig haft någon sponsor i Al-Anon, fast jag hade en sponsor för länge sedan i AA. Men han gick bort för många år sedan. Fast nu mera så får jag klara mig själv.

 

Kommentera här: