Lämnar över till min Högre kraft

 

 

                                                        7 juni

 

När jag tog det Femte steget läste jag noga orden ” Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska …” Den inbördes ordningen slog mig, med Gud först, sedan mig själv och sedan någon annan. Jag har ofta varit vagt medveten om någon sanning i mitt liv som jag inte velat erkänna för mig själv? Ändå hade min Högre Makt redan ingett mig den tanken. Det måste han ha gjort – om jag försöker strunta i den, är det ju inte jag som kommit på den.

   Jag försöker använda detta när jag fattar beslut om mitt liv. Om jag utgått ifrån att min Högre Makt redan lagt rätt svar i mitt inre, blir jag villig att acceptera svaret – antingen jag tror jag kommer att tycka om det eller inte. Det kan kräva litet tid och tålamod, men jag kan lita på att svaret finns inom mig och att det dyker upp när tiden är inne. Sedan delar jag mina tankar med en medmänniska jag litar på. Den processen hjälper mig att handla utifrån de svar jag får.

 

             Dagens påminnelse

Ingenting i mitt liv behöver förbrylla mig. Jag kan finna lösningen på varje problem jag möter med hjälp av min Högre Makt. Detta ger mig mod att fortsätta framåt. Jag behöver bara vara villig att acceptera de svar jag får.

 

”Vänd blicken inåt! … Hemligheten finns inom dig.”

                                                                  Hui-neng

 
 
Jag måste lita på min Högre kraft, Jag gjorde mitt femte steg med min sponsor, när han levde. Jag har ingen sponsor längre. Det är möte i Rågsved i kväll, jag har inte bestämt mig för om jag ska gå. Men troligtvis så kommer jag att gå. Men det är bara att lämna över till min Högre Kraft, så får jag se om jag kommer att gå.
Men först är det arbete och där har jag också mycket att göra. Det är etiketterna som jag precis har lärt mig att göra. Det är kul att lära sig nya saker.
Vem var Hui-neng då? Känd som sjätte patriarket central figur i den kinesiska Chan buddhismens tidiga historia.  Jag gillar buddhistisk religion, att finna friden inom sig själv.

Kommentera här: