Att växa upp med missbrukande föräldrar.

29 Juni

 

Reningslistan

Karakteristik av ett vuxet barn

 

1)                         Vi blev isolerade och rädda för människor och myndighets siffror.

2)                         Vi blev godkännandesökare och förlorade vår identitet i processen.

3)                         Vi är rädda av arga människor och någon personlig kritik.

4)                         Vi blir antingen alkoholister, gifta oss med dem eller båda, eller hitta en annan tvångsspecialitet som en arbetsnarkoman för att uppfylla våra sjuka övergivningsbehov

5)                         Vi lever livet ur offrens synvinkel, och vi lockas av den svagheten i vår kärlek

och vänskapsrelationer.

6)                         Vi har ett överutvecklat huvudansvar, och det är lättare för oss att vara oroliga över andra än oss själva. Detta gör att vi inte kan titta för nära på våra egna fel etc.

7)                         Ökad skuld känslor när vi står upp för oss istället för att ge till andra.

8)                         Vi blir beroende av spänning.

9)                         Vi blir förvirrade om kärlek och medlidande och tenderar att "älska" människor

vi kan känna "medlidande" för och "rädda".

10)                       Vi har "stoppat" dina känslor från vår traumatiska barndom och har förlorat förmågan att           

känna eller uttrycka våra känslor för att det gör ont så mycket (Avslag).

11)                       Vi bedömer oss hårda och har en mycket låg  känsla av självkänsla.

12)                       Vi är beroende av personligheter som är rädda för övergivande och kommer att göra allt för att hålla fast vid ett förhållande för att inte uppleva smärtsamma övergivande känslor, som vi fick från att leva med sjuka människor som aldrig fanns emotionellt för oss.

13)                       Alkoholism är en familjesjukdom; vi blev para-alkoholister (medberoendet) och tog på sig egenskaperna hos den sjukdomen trots att vi inte nyttjade drycken.

14)                       Para-alkoholister (medberoende) är reaktorer snarare än aktörer.


 

Egenskaper som vi vuxna barn kan ha. Vi som växte upp med alkoholism. Det är det jag arbetar med på mötena i Rågsved på tisdag kvällarna i Rågsved folketshus klockan 19:00.

Kommentera här: