Sista vardagen detta år

30 december

Från roten

Principen att vi inte kommer att finna någon varaktig kraft förrän vi erkänner vårt fullständiga nederlag är roten ur vilken hela vår gemenskap vuxit och blomstrat.

<<<< >>>>

Varje nybörjare inom Anonyma Alkoholister får veta, och inser snart nog för sin egen del, att ett ödmjukt erkännande av maktlöshet inför alkoholen är det första steget mot befrielse ur dess förlamande grepp.

Det är så det kommer sig att vi börjar uppfatta ödmjukheten som nödvändig. Men det är bara början. För de flesta av oss tar det mycket, mycket lång tid att helt komma ifrån motviljan mot tanken på att vara ödmjuk, att tillägna sig en bild av ödmjukheten som vägen till andlig frihet, att eftersträva ödmjukheten för dess egen skull. Ett helt liv i självupptagenhet kan inte förändras i en handvändning. I början känner vi ständigt motsträvighet.

TOLV OCH TOLV, s 19 RESP s,64


Jag är glad över att jag har upptäckt att jag hade den här sjukdomen. Jag är inte glad över att jag har den, men nu mera vet jag att jag inte kan hantera det här med alkoholdrickanet. Den här kraften som jag tycker är lättare att kalla för Gud. Vem den Guden är det vet jag inte.

 

Det var länge sedan jag var nybörjare i AA, fast ändå så är varje dag en ny dag. Jag måste kliva ur sängen, så måste jag ta det första steget. Får läsa tredje stegs bönen.

”Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!”

Jag får släppa all min självupptagenhet och veta att det inte är jag som styr världen. Lämna över till min Högre kraft som jag tycker är lättare att kalla för Gud. "Glädje Utan Dryckenskap" klart att jag kommer att dricka, fast ingenting som innehåller alkohol mer än en procent.

Kommentera här: