Tack för gemenskapen

 

Dagliga Reflektioner 27 februari.

 

EN ENASTÅENDE STABILITET.

 

Varifrån får AA sina direktiv? ...Dessa praktiska människor läser sedan Andra traditionen och får veta att den enda auktoriteten i AA finns hos en älskande Gud så som han kommer till uttryck i gruppsamvetet... De äldre statsmännen är de som inser visheten i gruppens beslut, som inte känner någon avoghet mot att deras inflytande blivit mindre, vars omdöme är stärkt av ansenlig erfarenhet och därför sunt. De är villiga att lugnt sitta vid sidan om och med tålamod bevittna utvecklingen.
(AA:s TOLV TRADITIONER, sid 95 o 98.)

 

I tillfrisknandets vävnad har de tolv stegen och de tolv traditionerna vävts in. När mitt tillfrisknande framskred, insåg jag att den nya klädnaden var skräddarsydd för mig. De gamla i gruppen kom med vänliga förslag när all förändring tycktes omöjlig. Allas delade erfarenheter gav stoff till band av dyrbar vänskap. Jag vet att AA-gemenskapen är redo och rustad att hjälpa varje lidande alkoholist vid varje vägskäl i livet. I en tillvaro som är kringgärdad av många problem, tycker jag att denna tillförsikt ger en enastående stadga. Jag vårdar nykterhetens gåva. Jag frambär till Gud min tacksamhet över den styrka jag får i en gemenskap som verkligen finns till för alla medlemmarnas bästa.

 

 
 
 
Ja det gäller alla gemenskaperna som jag är med i. AA var faktiskt först som Bill.W. Jag är glad över att jag fann AA, som har lyckats att få mig att hålla mig nykter sedan 1997. Det var faktiskt genom AA som jag fann alla andra gemenskaper så som Al-Anon och ACA . Där går jag för att jag växte upp i en dysfunktionell familj. Men jag tog själv initiativet att fly in i mitt missbruk.

Kommentera här: