Jag är självisk!

 

 

 

                                                                      30 april

 

    Det sägs att själviska motiv styr alla   våra handlingar. Medlemmarna i AA tillstår öppet att deras program är   själviskt. Det är även vårt program.

   Vi vet att genom att visa vägen till   Al-Anon för dem som är i behov av programmet – som behöver uppmuntran, tröst   och personligt stöd – växer vi själva i styrka och mänsklig kvalité. Så   fungerar själviskhet konstruktivt.

   Det är på tiden att vi   förändrar vår inställning till detta mycket misstolkade ord. Den ädlaste   formen av själviskhet är, när vi kan ge av oss själva på ett sådant sätt, att   vi för egen del växer i förstålelse och tillit. Den rikaste belöningen få vi   när vi hjälper andra utan tanke på egen vinning.

 

Dagens påminnelse

  Det värdefullaste vi lär av Al-Anon –   programmet är att vi får ingenting om vi inte själva är beredda att ge. Denna   sanning gäller i livets alla skiften.

   De som inte är villiga att tjäna gruppen   och som tvekar inför att dela med sig till dem som behöver hjälp, riskerar   att råka ut för frustrationer när de ska lösa sina egna problem.

 

”… Och det finns andra som äger lite och ger allt. De tror på livet   och dess överflöd och deras kista är aldrig tom.”

(Kahlil Gibran:Profeten’)

 
 
Ja jag vet att jag måste tänka på mig själv, när det gäller alkoholen. Jag kan inte dricka som andra, så då undviker jag det för andras skull. Jag kom till Al-Anon genom AA, eftersom jag är uppväxt med ett alkohol missbruk. Jag är nu nykter för min egen skull till stor glädje för många andra. Nu är det sista tidiga morgonen på någon vecka, eftersom jag ska opereras på måndag, och blir sjukskriven i en vecka. Jag är så nervös inför operationen.

Kommentera här: