Har äntligen skrivit protokollet

AA-tanke för dagen 31 maj.

Jag ska inte vänta på en inkallelse till aktiv tjänst i AA. Jag ska gå in som frivillig. Jag ska vara lojal i mitt mötesdeltagande, frikostig i mitt givande, vänlig i min kritik, idérik i mina förslag, kärleksfull i min inställning till allt och alla. Jag ska ägna AA mitt intresse, min entusiasm, min tillgivenhet och framför allt, mig själv.
Accepterar jag också detta som min trosbekännelse för AA ?

 

Att begrunda idag

Det finns många slag av bön, men vilket slag det än är, så är bönen den länk som förbinder människosjälen med Gud. Om bönen bara är ett flyktigt ögonkast av tro, en blick eller ett ord av kärlek, eller bara en känsla av förtrolighet i det goda och meningsfulla i tillvaron, så blir ändå resultatet av den bönen en ökad styrka att möta alla frestelser och övervinna dem. Även om bönen inte ges uttryck i ord, sker ändå den nödvändiga överföringen av kraft, eftersom själen i sin förbindelse med Gud och i Förening med Honom är mottagare av all den andliga hjälp från Honom som den behöver. Fast själen ännu är kvar i sitt mänskliga skal, behöver den ett tillflöde av sådant som hör samman med dess himmelska boning.

 

Dagens bön

Jag ber att jag ska bli undervisad om hur jag ska be. Jag ber att jag genom bönen ska komma i förbindelse med Guds tanke och vilja.Ja mu har jag skrivit protokollet i från planeringsmötet i tele jouren. Jag är ju ingen sekreterare och den blev väl så där. Hoppas att det duger. Fast det tog ju sin tid. Vi har ett nytt planeringsmöte nästa onsdag. Då får jag höra vad de tycker om mitt protokoll.

Ja bön är jag dålig på, jag läser Franciskus bönen varje morgon. Den säger mig att jag måste släppa mitt ego. Att jag måste tänka på andra. Fast jag har alltid bett för mig själv, egoistisk som jag är. Jag måste be för andra, även dem jag inte gillar. Speciellt för dem. Men det har jag svårt för men jag har blivit bättre.

 

Kommentera här: