Tar det lugnt nu mera

11 januari

Tänk först – handla sedan

Kloka män och kvinnor prioriterar med rätta försiktighetens dygd. De vet att utan detta viktiga hjälpmedel kan inga kloka beslut fattas. Men att enbart ”tänka först och handla sedan” är inte tillräckligt.  Om våra tankar skulle vara fyllda av rädsla, misstänksamhet eller ilska, är det bäst att varken tänka eller handla över huvud taget.

<<<<>>>>> 

Vi blir inte rädda för att fatta beslut, varken stora eller små, när vi så småningom inser att vi kan, om vi vill, dra lärdom av erfarenheten om det skulle visa sig att besluten var felaktiga. Skulle de visa sig vara riktiga, kan vi tacka Gud för att han gav oss mod och nåd att handla så.


I dag så tog jag i från Som Bill ser det. Jag är en hejare på att göra saker överilat, fast jag tänkte att det kunde säkert bero på att jag även är ett vuxet barn. Jag tog efter mina föräldrars alkoholvanor. Jag blev själv en alkoholist, fast jag är nykter sedan 1997. Genom att gå genom tolvstegs programet som Bill och Bob startade. Det är genom det programmet och även genom att arbeta i deras Stora bok
Jag har lärt mig att ta det lungt och bara ta en dag i taget. Inte göra någonting överilat. Det kan också beo på att jag på grund ut av mitt missbruk fick en hjärnskada på grund ut av konsekvenserna av mitt drickande.

 

Kommentera här: