Har många gemenskaper att gå till

 

 

 

6 december

 

    För mer än tvåtusen år sedan nedtecknade en filosof några visdomsord, vars centrala innebörd tycks förvånansvärt aktuell för oss som studerar de Tolv Stegen. De berör de mänskliga svagheter som vi tycks ha släpat på från tidernas begynnelse:

   ”Den människa är ofullkomlig som tror att hon kan vinna framgångar på andras bekostnad, eller som oroar sig för det som inte går att förändra, eller som hävdar att någonting är omöjligt eftersom hon inte själv förmått uträtta det.”

   ”Den människa äger ringa visdom som icke förmår lämna sina vanliga rutiner för att vederkvicka sitt sinne med vila, omväxling och meditation.”

   ”Den människa är i stort behov av hjälp som tror att hon kan tvinga andra att göra det hon tycker är rätt.”

 

Dagens påminnelse

   Visdomsord inspirerar oss, men de är värdefulla endast om vi kan ta dem till våra hjärtan och förstår att tillämpa dem i det dagliga livet.

 

”De grundläggande sanningar, som Al-Anon presenterar för mig, är en ovärderlig resurs som ställs till mitt förfogande.”

 
Den här texten kom i från Al-Anons bok en dag i taget. Jag studerar ju olika gemenskaper. Dels AA eftersom jag själv även började missbruka. Sedan har jag ACA eftersom jag växte upp med sjukdomen. Det är klart att jag även kan komma på besök till ett Al-Anon möte. Jag har flera olika möten och gemenskaper som jag kan ta hjälp ut av.

Kommentera här: