Har inga destruktiva relationer

10

JUNI

Just idag minns jag mina tre grundrelationer.

Det står i predikan att ”en tretvinnad tråd brister inte så lätt”. Att leva med Guds villkorslösa kärlek som riktmärke och att vårda relationen till mig själv och min nästa är mycket en stark kombination. Tre grundrelationer som tillsammans flätar den tråd som håller livet igenom.

Vilka destruktiva relationer finns i mitt liv? 


Ja jag måste ha en bra relation till mig själv för att kunna ha en bra relation till mina nära. Det får jag när jag har en bra relation till Gud, så som jag ser Hen. Jag läser tredjestegsbönen. 

”Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!”

Jag undrar vad som kommer att ske i dag. Vi är bjudna till bonusdottern på middag i dag. Fast först tänkte jag gå på ett AA möte i min hemma grupp.

Jag tror inte att jag har några destruktiva relationer i mitt liv. Då kanske det är jag som är den destruktiva personen. Det beror på min sjukdom alkoholism. fast jag är ju tillfrisknande i från den sedan snart tjugo ett år tillbaka.

Kommentera här: