Jag har alltid gått min egen väg

28 december

En av de nyttigaste lärdomarna jag har fått av mina erfarenheter i Al-Anon är att vara konsekvent i tankar, ord och handlingar. I mitt alkoholisthem lärde jag mig att skyla över obehagliga situationer med ord och handlingar som jag trodde skulle leda till harmoni. Sedan dess har jag lärt mig att när jag håller med andra bara för att bevara husfriden, så gör det mig själv förbittrad. Hur svårt det än må vara, instämmer jag i dag inte automatiskt i andras tankar och åsikter. Om jag har en annan synpunkt uttrycker jag den, och släpper sedan taget om den andra personens reaktion. Jag praktiserade Lev och låt leva och Släpp taget och låt Gud ta över.

   För att vara konsekvent behöver jag veta vad jag tänker och tycker. Al-Anons program hjälper mig, särskilt genom Stegen, att komma till klarhet med mig själv. Den tydliga förståelsen hjälper mig att vara konsekvent i det jag tänker, säger och gör, och främjar min sinnesro. Konsekvens hjälper mig att tillämpa Gör det enkelt och räddar mig från att behöva klandra mig själv i efterhand. Det hjälper mig att klargöra gränser. Att vara konsekvent hjälper mig att vara sann mot mig själv.

Dagens påminnelse

Al-Anon erbjuder mig de färdigheter jag behöver för att definiera och uttrycka mina övertygelser utan att förminska andras integritet.

”… Sammanhållning börjar verkligen inom mig. Jag tänker på den som en känsla av att jag jämkar ihop saker inuti huvudet”

Alateen – a day at a time


Jag gick i varken min pappas eller mammas fotspår. Jo i och för sig så började jag själv missbruka alkohol.  Men jag menar inom yrkesverksamheten. Jag har arbetat både på min mammas och pappas jobb. Min pappa arbetade som fastighetsskötare och jag jobbade någon sommar på hans jobb. Det var mest att klippa gräsmattor och byta glödlampor. Mamma jobbade som kassörska  i en tobaks affär. Även där jobbade jag ett tag. Fast jag utbildade mig till barnskötare och började att arbeta med barn.

Fast som sagt, så började även jag att fly in i alkoholens dimma, och förvirrade värld. Fast 1997 så skruvade jag på korken och slutade att dricka. Klart at jag hade mycket hjälp ut av gemenskapen AA och att arbeta i den Stora boken. Jag hade en sponsor i början som sa att den Stora boken skulle jag inte bara läsa utan jag skulle studera den. Även min pappa slutade att dricka 2000 någon gång. Så han fick leva de sista tolv åren nyktert.

 

Kommentera här: