En gemenskap som hjälper

29 december

 

Här kommer texten i från aca-wsc och det är hur jag tolkar den det är inte en godkänd översättning.

 

Personer som upplevde alkoholism och andra missbruk i sin familj behövde sina egen anspråk. Att bredda konceptet vid den tiden skulle ha hjälpt till att minimera och belåna den inverkan som stämningsförändrande ämnen hade på familjen specifikt. Vuxna barn som just började känna igen sig av det terapeutiska samhället kunde ha blivit förskjutna till nära osynlighet igen utan att specifik identifierare genom alkoholism.

 Men det skulle inte vara länge innan andra som uppstod med dysfunktion skulle hävda sin rätt till terapiprocesserna som erbjuds och skulle finna tröst och riktning i tolv stegsprogram som inte riktades specifikt för dem. Idag med strukturen i stegen och traditionerna är det trodde att ACA-programmet kan inkludera andra som inte hade missbruk i sin familj. Den gemensamma nämnaren bland vuxna barn från olika dysfunktionella hem är kronisk förlust och övergivenhet. Vad vi har lärt oss om beroende i familjen är verkligen en gåva till de som uppkommer i andra typer av oroliga familjer. Oavsett om det beror på kulturella problem som påverkar familjestrukturen eller känslomässiga problem, att vara i en familj där vi lär oss de primära dysfunktionella familjereglerna, "prata inte, lita inte på och inte känna" krossar själva andan som tillåter oss att trivas. Den här boken kommer att rikta sig till hur ACA mötte utmaningen för inkludering för vuxna barn från hem utan närvaro av missbruk. ACA gemenskap mötte utmaningen med öppenhet och villighet. Beskrivningarna kan variera bland personer som sitter i ACA-möten och lyssnar på andra människors berättelser som påverkas av kronisk förlust och övergivande under deras uppväxtår. Beskrivningarna varierar i källan till dysfunktionen, vilken förälder var substansmissbrukaren, och om en är ett enda barn eller har syskon. Andra faktorer inkluderar födelseort, utökad familj och samhällsstöd för barnet. Ändå överträffar gemensamheten hos den vuxna barnupplevelsen någon känsla av separation. Och det gemensamma korset gränser. Personligen och professionellt har jag satt med vuxna barn över hela världen, i hela USA, i Västeuropa, från Japan, till Island, Irland, Uruguay, Brasilien. och Australien.

  Erfarenheterna av att växa upp med förlust och övergivande var universella. Den helande som skulle komma med att ha vittnen till ens smärta och en väg för att hitta val idag var upphetsande. Vuxna barn driver omfattningen av funktionalitet som vuxna. Många är högdrivna proffs andra är i fängelse. Och det är säkert vissa som gör båda. Några har mycket uppenbart missbruk andra har lärt sig att gömma dem. Vissa har uppenbar depression och ångestsjukdomar; andra har kompenserat på sätt som gömmer deras rädsla och förtvivlan. Den här boken hjälper människor att definiera sin botten så att spiralen nedåt kan stoppas. När vi står inför en botten, har återhämtningen en utgångspunkt för att tippa.

 Det är en utmaning för ett Tolv Steg-program för att ta itu med de mångfacetterade konsekvenserna av att växa upp med kronisk förlust, skam och rädsla. ACA gör det med ett trekantigt tillvägagångssätt som tar upp utförandet av att hela personen i åtanke, kropp och ande. ACA-gemenskap fokuserar också på familjesystemet, vilket innebär att man lagar föräldrabeteende förutom att inventera sitt eget jag. ACA skyller inte föräldrarna, men det här är en unik tolv stegs strategi som krävs för att få kronisk förlust och rötter. För att manifestera återhämtning som vuxna barn måste vi ta reda på var rädsla, missvisade uppfattningar och förvrängda tankar har tagit oss.

  Renings lista kommer att erbjuda den ramen. Det hjälper oss att se och utforska hur känslorna har drivit oss i isolation, hur vi ofta lever som offer, inte erkänner val. Vi kommer att se hur vårt låga självkänsla har oss att döma oss, utan hänsynslöst, ge andra fördelarna med tvivel och tolerera olämpligt beteende. Denna reningslista har varit hos oss i 30 år, och dess visdom är stark efter alla dessa år. Man frågar hur kroppen är en del av denna helande, och det har dock i många år varit den saknade delen. Rädslan i hjärnan är fullt utvecklad vid födseln. Men tills barn är nästan sex år gammal kan de inte noggrant bedöma fara.


Ja jag kommer ju i från Rågsved och bodde i en dysfunktionell familj. Pappa var periodare och mamma var en storkonsument. Fast pappa lede de sista tolv åren nyktert. Själv nykrade jag till i Augusti 1997. Det gjorde jag i Rågsveds AA grupp. De har möte i morgon klockan 13:00. Har även startat en ACA grupp i Rågsved på tisdagar.Klockan 19:00. Fast under jul och nyårshelgerna så har det var stängt. Men vi är ett par som tänkte ta en fika klockan tolv i dag. Men nu ska jag äta frukost innan.

 

Har även en annan blogg som jag skriver i. Det är i från en bok som heter Strengthening my recovery. Jag håller på att försöka översätta med hjälp av google och övar på min egna engelska. 

Kommentera här: