Med vänlighet kommer vi långt

 

25 oktober

 

Människor blir ofta förvånade när de ser vilka livsförändringar Al-Anon åstadkommer för dem som lever efter programmet. Hemligheten ligger i att programmet baserar sig på de grundläggande etiska principer som är kända sedan århundraden och återgivna i så vitt skilda böcker som Bibeln och Aisopos fabler.

  Vi uppmanas i Galaterbrevet att behandla våra medmänniskor väl: ”Men andens frukter är i kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet…”

    Vi finner samma andemening i fabler om vinden och solen. De utmanade varandra i en tävlan om vem som var starkast av dem och först kunde slita rocken av en förbipasserad vandrare. Vinden blåste hård och kall och mannen svepte rocken tätare om sig, men: ”Allt eftersom solen steg på himlen blev strålarna varmare … Han kastade av sig den tunga rocken…”

 

Dagens påminnelse

  I Al-Anon upprepas samma filosofi om och om igen på olika sätt. Vi kommer ingenstans med makt eller tvång. Jag ska tänka på att inte vara för bestämd och orubblig i mina bedömningar och gärningar.

 

”Vänlighet är den starkaste kraften i världen…”

 

 
 
 
Ja vänlighet och godhet är det bästa som finns. Jag var och höll ett föredrag i går i Strägnes. Det gick bra, fast det var så lite folk, kanske en femtontal. Fast våld är väl inget man går och lyssnar på en fredag, när det är löning. Det satt några ungdomar och ett par poliser där. Fast jag hoppas att det blir fler tillfällen.

Kommentera här: