Om jag inte för det vidare så kan jag inte ta tillbaka nykterheten

Dagliga Reflektioner 30 juli.

 

ATT GE TILLBAKA.

 

...han har funnit något bättre än guld... Han kanske inte ser att han knappast ens skrapat på en guldåder utan gränser, vilken kan ge utdelning endast om han bearbetar den under resten av sitt liv och insisterar på att ge bort hela produktionen.

ANONYMA ALKOHOLISTER,sid 110-111.

 

För min del betyder den Sjunde traditionen mycket mer än att jag betalar mina kaffepengar. Den betyder att jag blir accepterad som jag är i gruppsamhörigheten. För första gången kan jag ta ansvar, för jag har ett val. Jag kan lära mig principerna för att lösa problem i mitt dagliga liv genom att jag engagerar mig i AAs: verksamhet. Genom att jag blir självförsörjande kan jag ge AA det AA har gett åt mig. Att jag ger tillbaka till AA säkrar inte bara min egen nykterhet. Jag får chansen att köpa ett slags försäkring för att AA skall finnas här för mina barnbarn.


I dag skulle det ha vart i från AA tanke för dagen, men jag hittade inte den texten eller boken. Så jag tog i från dagliga reflektioner i stället. Men det är ju för nykterhetens skull. Dagens text var att ge tillbaka det jag har fått ut av de som har gått före mig i det här programet. Som Bill & Bob startade 1935 med att dela med sig hur de själva tacklade sjukdomen alkoholism.

 

Kommentera här: