Funnit nykterhetens frihet

11 November

Gud sa till Hesekiel: Människa! Hör noga på och lägg allt jag säger dig på minnet. Gå sedan till dina bortförda landsmän och tala till dem.

                                            Hes 3:10-11


I dag är det i från forska i bibelns text. Jag är döpt, fast jag har inte forska så mycket i bibeln. Jag vet inte hur mycket sanning som det ligger i bibeln. Min egen bibel är ju stora boken. Jag kanske ska forska i den. Fundera på att ta och skriva litegrann i från stora boken. Ja stora boken är AA:s bok om alkoholism.(se bild) Där Bill och Bob skrev om att leva med alkoholism. Hur de skapade AA. Ska även sitta i jouren i dag
 

 

 
För stora boken är som min egna bibel. Jag har sjukdomen alkoholism och det är genom den föreningen som jag nyktrade till för över tjugo år sedan. Jag har inte tittat så mycket i den nya upplagan ut av stora boken. Men jag ska nog ta och skriva någon mening där i från och se vad jag kan tänka mig om den mening, precis så som jag kan sägaom bibeln. Alla är ju troende på sitt sätt och alla är nyktra på sitt egna sätt.  Så som jag är nykter, kan inte få någon annan nykter. Men de kan ju hitta små frön för att finna sin egna nykterhet. Det har jag funnit i olika möten och i olika gemenskaper.
 
Ja tillbaka till bibeltexten som jag skrev om här uppe.  Ja vem var Hesekiel då? En profet i judendomen, jag har aldrig förstått den här striderna, bland olika tros inriktningar. Min egna Gud är ju Godhetens Underbara Drivkraft. Är vi bara goda mot varandra och sluta strida om ditt och datt. Vilken som är den rätta Guden. Alla får ha sin egen Gud och en Gud ska ju vara respektfulla. Låt alla ha sin egna tro. Jag har min tro. Huvudsaken är att jag är nykter. Det är jag för att kunna sprida hur jag har gjort och det gör jag genom att gå på möten och i dag blir det genom att sitta i tele jouren. De bortförda för mig är de som har fastnat i missbruket och inte funnit nykterhetens frihet.

Kommentera här: