Alla får ha sin egen tro

Söndag 13 augusti

På den dagen skall var och en av profeterna skämmas för sin syn när han profeterar; och de skall Inte bära en ämbetsklädnad av hår i avsikt att bedra. (Sak. 13:4)

  Kommer alla som tillhör falsk religion att dö när det stora Babylon förintas? Nej. En del religiösa ledare kommer att låtsas som om de aldrig har varit religiösa och förneka att de någonsin tillhört falsk religion. (Sak. 13:5, 6) Hur kommer det att gå för Guds folk under den tiden? Jesus sa: ”Om inte den tiden förkortades, skulle inget kött bli räddat; men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.”

  (Matt. 24:22) År 66 ”förkortades” vedermödan och då fick de utvalda, de smorda kristna, en möjlighet att fly från Jerusalem. På samma sätt kommer den inledande delen av den stora vedermödan att förkortas ”för de utvaldas skull”. De tio hornen, dvs. de politiska makterna, kommer inte att få tillintetgöra Guds folk. (Upp. 17:16) 

  Nej, så snart deras inledande angrepp är över kommer situationen att lugna ner sig under en kortperiod. w15 15/7 2:5, 6


I dag har jag text i från forska i dagens bibeltext, jag har inte forskat i bibeln, har ju knappt läst bibeln. Fast jag tycker att det är intressant med olika tro;s uppfattningarr. Tittade på Morgan Freemans serie Jakten på Gud i går.

 

Ja det finns många som är profeter i världen. Ja vilken profet ska jag lyssna på? Jag får vara min egna profet, fast jag min egen tro. Den Gud som jg tror på är Godhetens Underbara Drivkraft. Att jag vill visa godhet mot mina med människor.
 
I dag så är det kretsmöte i Rågsved klockan 14:30 och vi har bjudit in YPAA till vårt kretsmöte som vi ska ha efter vårt ordinarie möte klockan 13:00 i Rågsved nya folkets hus. Det är kul och jag hoppas att många ut av dem ska slippa det helvete som sjukdomen alkoholism är. Ja den här gemenskapen är inte religös utan alla får ha sin egna tro. Ni kan tro på Gemenskapens Underbara Delningar så jag hoppas att unga som börjar dricka för mycket. Att de får slippa de sista helvetet som vi andra har levt i och faktiskt överlevt.

Kommentera här: